Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна

Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна

        O‘zbekiston Respublikasi rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasida belgilangan yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish, yoshlarni huquq va manfaatlarini  himoya qilish, ularni barkmol avlod bo‘lib voyaga yetishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish borasida bir qator muhim hujjatlar qabul qilindi,  amaliy ishlar  yo‘lga qo‘yildi.

Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна

     Boshlang’ich ta’lim o’qish darslari jarayonida pedagogik texnalogiyalardan  foydalanish bo’yicha markazning “Maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta’lim” kafedrasi katta  o’qituvchisi M.S.Narziyeva tomonidan 2019-yil 18-noyabr kuni  “O’qish darslarida badiiy asar ustida ishlash jarayonida pedagogik texnalogiyalardan samarali foydalanish” mavzusida mahorat darsi o‘tkazildi.

Рейтинг:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

          Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta’limdan maqsad o‘quvchini keng qamrovli fikr-mulohaza yuritadigan va muloqotga kirisha oladigan, ta’lim jarayonida egallagan bilim, ko‘nikma va malakalarini o‘z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatida qo‘llay oladigan barkamol shaxs qilib yetishtirishdir. Umumta’lim maktablari oldiga, bir tomondan, tevarak-atrofda sodir bo‘layotgan jarayonlarni to‘g‘ri tushunadigan, ikkinchi tomondan, jamiyat hayotida faol ishtirok etib, o‘z ijobiy ta’sirini o‘tkaza oladigan har tomonlama ziyoli shaxsni tarbiyalash vazifasi qo‘yilmoqda.